Author: nasr abuzaid

مسألة الخوف على “الثوابت” و”القطعيات”…

مسألة الخوف على “الثوابت” و”القطعيات”…

نصر حامد أبو زيد:   الثابت والقطعيّ والراسخ في مجال المعنى الدينيّ، هو الاستثناء لا القاعدة. وأيّ دراسة لتاريخ الفقه، أو لتاريخ علم العقائد، أو لتاريخ الفلسفة، فضلا عن التصوّف، تؤكّد هذا. ثمّة مغالطات في مسألة القطعيات والثوابت تحتاج لتحليل.…