Day: July 26, 2015

المسكوت عنه في معنى النظام العربي

المسكوت عنه في معنى النظام العربي

ماجد كيالي: منذ تأسيسه، قبل سبعة عقود، وتحديداً منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية، وقيام الدول العربية، وتأسيس جامعة الدول العربية (1945)، ظلّ النظام الرسمي العربي بمثابة حالة افتراضية، أكثر من كونه حالة فاعلة، واعية لذاتها، ومتمحورة حول ذاتها. وفي الواقع، فهذا…